beeldmerk-vol-sibbe

Alleen op vakantie met je kind? Wees goed voorbereid!

Als je als (gescheiden) ouder alleen met je kind naar het buitenland op vakantie wilt gaan, dan heb je meestal hiervoor de toestemming van de andere ouder nodig. Bij een grenscontrole heb je aan te tonen dat je die toestemming (niet nodig) hebt. In dit artikel leg ik uit wanneer je toestemming nodig hebt, hoe je deze toestemming het beste kunt vastleggen en wat je kunt doen als je geen toestemming krijgt.

Wanneer is toestemming nodig?

De vraag of je alleen met je kind naar het buitenland op vakantie kunt gaan, is er één die door de gezaghebbende ouder(s) moet worden beantwoord. ls de andere ouder van je kind dus (mede) belast met het gezag over jullie kind, dan heb je zijn/haar toestemming nodig. In het geval je kind onder toezicht is gesteld, dient ook toestemming te worden verkregen van de betrokken gecertificeerde instelling. Je hebt geen toestemming nodig als je samen met de andere ouder met gezag reist of de enige ouder bent die met het gezag is belast. Verder is toestemming niet van toepassing als de andere ouder is overleden. In de gevallen waarin geen toestemming is vereist, is het wel handig om een aantal documenten mee te nemen om te kunnen aantonen dat je geen toestemming nodig hebt.

Ik heb toestemming. Hoe leg ik die vast?

Als de (mede) met het gezag belaste ouder je toestemming geeft om alleen met jullie kind naar het buitenland te reizen, dan is het raadzaam om samen het toestemmingsformulier ‘Reizen met een minderjarige naar het buitenland’ in te vullen en te ondertekenen. Dit toestemmingsformulier vind je op https://bit.ly/2EkDMnk. Je vult per kind een formulier in. Verder is het verstandig om mee te nemen 1) een kopie van het paspoort of de identiteitskaart van de andere ouder (zodat de handtekening op het toestemmingsformulier kan worden geverifieerd) en 2) een internationaal uittreksel van de gemeentelijke basisadministratie van je kind met daarop vermeld de oudergegevens of een internationale geboorteakte van je kind.

Als je alleen het gezag over je kind hebt en om die reden geen toestemming van de andere ouder nodig hebt, dan zul je dit bij controle aan de grens moeten kunnen aantonen. Dat kan door het meenemen van 1) een internationaal uittreksel van de gemeentelijke basisregistratie van je kind met daarop vermeld de oudergegevens of de internationale geboorteakte van je kind, 2) een uittreksel van jouw gemeentelijke basisadministratie waarop jouw burgerlijke staat staat vermeld en 3) een uittreksel uit het gezagsregister. Als je het eenhoofdig gezag hebt verkregen na een gerechtelijke uitspraak, dan kun je deze uitspraak eveneens meenemen.  

Wil je alleen met je kind naar het buitenland reizen, terwijl de andere ouder van je kind overleden is? Dan is het raadzaam om 1) een internationaal uittreksel van de gemeentelijke basisregistratie van je kind met daarop vermeld de oudergegevens en 2) een kopie van de overlijdensakte bij je te hebben.

Ben ik er dan?

Misschien niet. Het kan namelijk zijn dat de autoriteiten van het land waar je naar reist aanvullende voorwaarden stelt voor het (alleen) reizen met je kind. Raadpleeg hiervoor dan ook het consulaat c.q. de ambassade van het land waar je naar toe wilt gaan of door heen reist.

Ik krijg geen toestemming of de toestemming wordt ingetrokken, wat nu?

Het kan voorkomen dat de andere ouder weigert om je toestemming te geven om alleen met jullie kind naar het buitenland op vakantie te gaan. Wanneer je niet over een volledig en correct ingevuld formulier en de juiste aanvullende documenten beschikt, loop je het risico bij controle de doorgang aan de grens te worden geweigerd. Je zou dat kunnen voorkomen door de rechter in een kort geding procedure te vragen om je vervangende toestemming te verlenen. De rechter neemt dan een zodanige beslissing als hem in het belang van je kind wenselijk voorkomt. Dit neemt niet weg dat de rechter bij zijn beslissing alle omstandigheden van het geval in acht dient te nemen. Dat kan in een voorkomend geval er toe leiden dat andere belangen zwaarder wegen dan het belang van je kind. Die belangen kunnen dan van invloed zijn op de uiteindelijk door de rechter te nemen beslissing.

Vragen?

Heb je specifieke vragen over jouw situatie of het bovenstaande? Neem dan gerust contact met mij op.

21 mei 2019

Scroll to Top