beeldmerk-vol-sibbe

DigiD : houd die gegevens privé!

In de familierechtspraak duikt er geregeld een zaak op waarin sprake is van fraude met DigiD-gegevens. Het gaat dan met name om zaken waarin Digid gegevens worden gebruikt om zonder de toestemming van de moeder het gezamenlijk gezag aan te vragen. Indien als gevolg daarvan ten onrechte in het gezagsregister is aangetekend dat de ouders het gezamenlijk gezag over het kind hebben, dan kan deze aantekening op verzoek van de moeder worden doorgehaald. De moeder zal daarvoor voldoende gemotiveerd moeten onderbouwen dat de andere ouder misbruik heeft gemaakt van haar DigiD-gegevens en daarmee het gezamenlijk gezag heeft aangevraagd. Als komt vast te staan dat het gezamenlijk gezag zonder de toestemming van de moeder is verkregen, dan zal de rechter de griffier gelasten om de aantekening in het gezagsregister door te halen. Door te bepalen dat de inschrijving in het gezagsregister moet worden doorgehaald, herleeft de situatie zoals die was voor de inschrijving. De moeder is dan weer belast met het eenhoofdig gezag over het kind.

Wat kan ik doen?

Om dit soort kwesties te voorkomen is het zaak om je DigiD gegevens privé te houden. Als je hulp nodig hebt bij zaken die met de overheid geregeld moeten worden (bijvoorbeeld het aanvragen van toeslagen of het doen van aangifte Inkomstenbelasting), dan kun je de andere ouder hiervoor machtigen (https://www.machtigen.digid.nl). Degene die je hebt gemachtigd, kan alleen de specifieke diensten in een bepaalde tijd regelen waarvoor je hem of haar hebt gemachtigd. Vermoed je misbruik van je DigiD? Hef dan je DigiD op, vraag opnieuw een DigiD aan, neem contact op met de DigiD helpdesk en doe aangifte bij de politie van misbruik (https://www.digid.nl/veiligheid/).

Jurisprudentie inzake wel/geen misbruik DigiD bij het aanvragen van gezag:

Hof Den Haag 22 mei 2019 ECLI:NL:GHDHA:2019:1745

Hof Den Haag 15 augustus 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:2041                                                             

Hof Amsterdam 13 september 2016 ECLI:NL:GHAMS:2016:3724                                                      

Rechtbank Rotterdam 3 januari 2019 ECLI:NL:RBROT:2019:420                                                        

Rechtbank Midden-Nederland 27 maart 2019 ECLI:NL:RBMNE:2019:1191                                    

Rechtbank Noord-Holland 10 januari 2018 ECLI:NL:RBNHO:2018:1287                                                            

Rechtbank Oost-Brabant 31 maart 2017 ECLI:NL:RBOBR:2017:1930

Gezamenlijk gezag digitaal aanvragen:

https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/gezag/Paginas/Gezamenlijk-gezag-aanvragen.aspx

Scroll to Top