beeldmerk-vol-sibbe

Indexeringspercentage alimentatie 2020 bekend

Kinder- en partneralimentatie wordt jaarlijks geïndexeerd. Voor 2020 is het indexeringscijfer voor de kinder- en partneralimentatie vastgesteld op 2,5. De met ingang van 1 januari 2020 verschuldigde onderhoudsbijdrage kan worden berekend door het voor 2019 geldende bedrag met 2,5% te vermeerderen. Dit is slechts anders als in onderling overleg afwijkende afspraken over de indexering zijn gemaakt of in het geval de rechter de wettelijke indexering bij beschikking heeft uitgesloten.

Bron: Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud’  d.d. 18 oktober 2019 (gepubliceerd op 29 oktober 2019)

Blog geplaatst op: 1 november 2019

Scroll to Top