beeldmerk-vol-sibbe

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring bevat informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens via de website www.sibbe-familierecht.nl van SIBBE Familierecht. SIBBE Familierecht is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Voor SIBBE Familierecht is de bescherming van uw persoonsgegevens zeer belangrijk. SIBBE Familierecht zal uw persoonsgegevens altijd verwerken in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet. Deze verklaring geeft aan op welke wijze en voor welke doeleinden SIBBE Familierecht uw persoonsgegevens verzamelt en waarvoor deze gegevens worden gebruikt.

Uw persoonsgegevens

SIBBE Familierecht zal uw persoonsgegevens niet voor een ander doeleinde verwerken dan is aangegeven in deze privacyverklaring of hiermee verenigbaar is. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verkregen, tenzij een wettelijke bepaling tot bewaren verplicht.

Op de website van SIBBE Familierecht kunt u via het contactformulier contact met SIBBE Familierecht opnemen. Hiervoor dient u uw naam, e-mailadres en telefoonnummer te verstrekken. Naar aanleiding van uw contactverzoek zullen wij telefonisch contact met u opnemen.

Indien de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, heeft u het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken. Tenzij de verwerking ook op een andere grondslag is gebaseerd, zal SIBBE Familierecht deze verwerking stopzetten. De intrekking van uw toestemming doet echter niets af aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking van uw toestemming.

Cookies

SIBBE Familierecht maakt gebruik van cookies op haar website. Cookies zijn kleine informatiebestanden die door uw browser of applicatie op de harde schijf van uw apparatuur worden bewaard en die worden uitgelezen door een browser. SIBBE Familierecht maakt gebruik van cookies om de website te laten functioneren en om de effectiviteit van haar website te analyseren.

Functionele cookies zijn strikt noodzakelijk om de website te kunnen gebruiken. Bij de op de website van SIBBE Familierecht geplaatste artikelen en blogs maakt SIBBE Familierecht bijvoorbeeld gebruik , welke knoppen gebruik maken van een cookie om te onthouden dat u ingelogd bent. Analytische cookies worden gebruikt om de kwaliteit en effectiviteit van de website te meten. SIBBE Familierecht maakt hiervoor gebruik van Google Analytics-cookies. Deze cookies hebben geen of slechts een geringe impact op uw privacy. Zo heeft SIBBE Familierecht een verwerkersovereenkomst met Google gesloten, zal zij uw persoonsgegevens niet met Google delen voor andere doeleinden en zal zij het laatste gedeelte van uw IP-adres maskeren.

U kunt via uw browser-instellingen aangeven dat u automatisch cookies wilt weigeren of wilt verwijderen. In dat geval kan SIBBE Familierecht niet garanderen dat alle diensten en functionaliteiten van haar website op een juiste manier werken.

Uw rechten

Omdat SIBBE Familierecht persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u het recht om SIBBE Familierecht te verzoeken om inzage van en correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens. U heeft daarnaast het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens door SIBBE Familierecht te beperken of hiertegen bezwaar te maken. U kunt SIBBE Familierecht ook verzoeken om uw persoonsgegevens aan u over te dragen.

Binnen maximaal één maand zult u een reactie op uw verzoek ontvangen. Deze termijn kan met twee maanden worden verlengd, afhankelijk van het aantal verzoeken en de complexiteit hiervan. Hierover wordt u ook binnen één maand geïnformeerd. Mocht u het niet eens zijn met de inhoud van deze reactie, de afwijzing van uw verzoek of de verwerking van uw gegevens door SIBBE Familierecht anderszins, dan heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Derde partijen

SIBBE Familierecht zal uw persoonsgegevens niet delen met derde partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van SIBBE Familierecht of indien SIBBE Familierecht uw toestemming hiervoor heeft verkregen.

Overige

SIBBE Familierecht kan deze privacyverklaring te allen tijde wijzigen. De laatste update dateert van augustus 2018. SIBBE Familierecht zal uw persoonlijke gegevens altijd verwerken in lijn met de privacyverklaring ten tijde van het verzamelen van uw gegevens.

Voor vragen over deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens door SIBBE Familierecht kunt u contact opnemen via b.vandenanker@sibbe-familierecht.nl.

De contactgegevens van SIBBE Familierecht vindt u onder aan deze webpagina en op https://www.sibbe-familierecht.nl/contact/.

Scroll to Top