beeldmerk-vol-sibbe

Tarieven

Kennismaking

SIBBE Familierecht hecht grote waarde aan een goede vertrouwensband met jou als cliënt. Vertrouwen is immers één van de basisvoorwaarden voor een goed resultaat. Om te bezien of er een basis bestaat om samen te werken, brengt SIBBE Familierecht het kennis maken met elkaar en het inventariseren van jouw vraagstuk(ken) niet in rekening. We zullen het op dat moment tevens hebben over de (te verwachten) kosten van jouw zaak. 

Kosten

SIBBE Familierecht maakt over de kosten graag duidelijke afspraken. In een aantal specifieke gevallen kan tegen een vast tarief worden gewerkt. Er zijn echter ook zaken die zich niet lenen voor behandeling tegen een vast tarief. In die gevallen is het vaak niet of lastig in te schatten hoeveel tijd met de zaak gemoeid zal zijn en zal een uurtarief in rekening worden gebracht.

Scroll to Top