beeldmerk-vol-sibbe

Tarieven

Kennismaking

SIBBE Familierecht hecht grote waarde aan een goede vertrouwensband met jou als cliënt. Vertrouwen is immers één van de basisvoorwaarden voor een goed resultaat. Om te bezien of er een basis bestaat om samen te werken, brengt SIBBE Familierecht het kennis maken met elkaar en het inventariseren van jouw vraagstuk(ken) niet in rekening.

Mocht je het prettig vinden om gedurende het kennismakingsgesprek al dieper op jouw vraagstuk(ken) in te gaan, dan is dat uiteraard ook mogelijk. In dat geval bied ik je graag een mini-consult tegen een gereduceerd tarief aan. 

Kosten

SIBBE Familierecht maakt over de kosten graag duidelijke afspraken. In een aantal specifieke gevallen kan tegen een vast tarief worden gewerkt. Er zijn echter ook zaken die zich niet lenen voor behandeling tegen een vast tarief. In die gevallen is het vaak niet of lastig in te schatten hoeveel tijd met de zaak gemoeid zal zijn en zal een uurtarief in rekening worden gebracht.

Scroll to Top