beeldmerk-vol-sibbe

Werkwijze

SIBBE Familierecht kan je op de volgende manieren van dienst zijn:

Advies I Second opinion

Soms wil je eerst advies inwinnen over de vraag wat er bij een scheiding allemaal moet worden geregeld. Of wil je met iemand sparren over de vraag of een alimentatie- of zorgregeling nog wel passend is. Ook het houden van ruggespraak tijdens een mediation is mogelijk. In alle gevallen zal ik je helder uitleg geven over de (juridische) (on)mogelijkheden in jouw zaak, hoe je je positie kunt behouden, eventueel verbeteren en welk stappen daarvoor nodig zijn. 

Mediation 

Bij mediation werken jij en je partner samen aan een regeling voor de gevolgen van de scheiding. Of aan een regeling voor een probleem dat pas na de scheiding is ontstaan. Als mediator begeleid ik jullie bij het (onderhandelings)proces en voorzie ik jullie van de nodige juridische informatie en praktische tips. Samen gaan we op zoek naar een duurzame oplossing. Een oplossing waarmee jullie allebei verder kunnen. Zodra er overeenstemming is bereikt, zal ik deze in een convenant vastleggen. Indien nodig, worden de gemaakte afspraken door de rechter bekrachtigd. 

Overleg

In het geval waarin mediation geen optie is en je (aanstaande) ex-partner zich door een eigen advocaat laat bijstaan, onderzoek ik voor je of je (aanstaande) ex-partner en zijn/haar advocaat voor overleg open staan. Als dat zo is, dan tracht ik met je door het doen van reële voorstellen een praktische en duurzame oplossing te vinden. Dat kan door het houden van een zogenaamd 'vier-gesprek' of door het voeren van correspondentie. Als het overleg leidt tot een regeling, dan zal deze in een convenant worden vastgelegd. Indien nodig, worden de gemaakte afspraken door de rechter bekrachtigd.

Procederen

Mocht er in mediation of in overleg geen overeenstemming (kunnen) worden bereikt, dan zal er moeten worden geprocedeerd. Daar hoeft niets mis mee te zijn, mits het met respect en doortastend gebeurt. Ik zal je gedurende de procedure begeleiden en adviseren over de te voeren strategie. Daar waar mogelijk blijf ik in overleg met de advocaat van je (aanstaande) ex-partner. Een enkele keer ligt er dan toch alsnog een oplossing in het verschiet. In alle andere gevallen hakt de rechter de knoop door. 

Nazorg

Nadat overeenstemming is bereikt of de beslissing van de rechter bekend is, begeleid ik je bij de uitvoering daarvan. Na afronding van jouw zaak, blijf ik graag met je in contact. Door een wijziging van omstandigheden kan het zijn dat de getroffen regeling of de beslissing van de rechter niet meer bij jouw situatie past. Ik signaleer die momenten graag voor je, maak je daarvan bewust en ondersteun je bij eventuele vervolgstappen.

Scroll to Top