beeldmerk-vol-sibbe

Wet herziening partneralimentatie: aangenomen!

Echtgenoten blijven na een scheiding onderhoudsplichtig tegenover elkaar. De huidige wet zegt dat de duur van deze verplichting maximaal 12 jaar is. Die termijn is niet meer van deze tijd, vindt een merendeel van de Tweede Kamer. Op 11 december 2018 stemde de Tweede Kamer dan ook in met het wetsvoorstel “Wet herziening partneralimentatie”. Op 21 mei 2019 heeft ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen. De wet treedt – naar het zich laat zien – op 1 januari 2020 in werking.

Wat houdt de Wet herziening partneralimentatie in?

De nieuwe wet heeft met name belangrijke gevolgen voor de duur van de partneralimentatieverplichting. Die wordt door de wet teruggebracht tot de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaar. Bent u dus 6 jaar gehuwd geweest, dan is de maximale duur van de partneralimentatie 3 jaar (de helft van de duur van het huwelijk). Bent u 12 jaar gehuwd geweest, dan is de maximale termijn 5 jaar (het wettelijk maximum).

De hoofdregel kent een viertal uitzonderingen. Bij huwelijken langer dan 15 jaar, waarbij de leeftijd van de alimentatiegerechtigde ten hoogste 10 jaar lager is dan de AOW-leeftijd, is de duur van de partneralimentatie maximaal 10 jaar. Alimentatiegerechtigden van 50 jaar en ouder die langer dan 15 jaar zijn getrouwd, hebben eveneens recht op maximaal 10 jaar alimentatie. Bij huwelijken met kinderen, die de leeftijd van 12 jaar nog niet hebben bereikt, wordt de duur van de partneralimentatie maximaal 12 jaar. Tot slot kan een rechter een langere termijn vaststellen als een beëindiging van de partneralimentatie te ingrijpend is.

Voor wie is deze wet van toepassing?

De wet treedt – naar het zich laat zien – op 1 januari 2020 in en heeft slechts werking in nieuwe gevallen. Dat betekent dat de wet alleen van toepassing is op mensen die na 1 januari 2020 gaan scheiden. Voor de duur van de partneralimentatie maakt het dus nogal uit of een verzoek tot echtscheiding in 2019 of in 2020 wordt ingediend. Hou daar rekening mee als u voornemens bent een verzoek tot echtscheiding in te dienen.

Heb ik de volledige termijn partneralimentatie te betalen / te ontvangen?

Of er daadwerkelijk partneralimentatie moet worden betaald hangt enerzijds af van de behoefte van de alimentatiegerechtigde en anderzijds van de draagkracht van de alimentatieplichtige. Voor het berekenen van partneralimentatie zijn richtlijnen ontwikkeld. De Wet herziening partneralimentatie verandert niets aan die richtlijnen.

Een eenmaal overeengekomen of door de rechter bepaalde partneralimentatie kan worden gewijzigd als sprake is van een wijziging van omstandigheden. Die wijziging moet tot gevolg hebben dat de alimentatieverplichting niet meer aan de wettelijke maatstaven voldoet. Als daarvan sprake is, kan de bijdrage in onderling overleg of door tussenkomst van de rechter worden gewijzigd.

Vragen?

Heb je specifieke vragen over jouw situatie of het bovenstaande? Neem dan gerust contact met mij op.

21 mei 2019

Scroll to Top